Winkelwagen
Hotline (0033) 0388363358

Verkoopvoorwaarden

Lees de volgende bepalingen aandachtig door. Ze vormen het contract waarin de verkoopvoorwaarden van de producten en diensten van MUSIQUE SHOP worden gespecificeerd. Het plaatsen van een bestelling op deze website impliceert voor de klant de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden. Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen de relatie tussen MUSIQUE SHOP en de klant. De klant erkent dat hij, alvorens de bestelling te plaatsen, alle informatie heeft gelezen die deel uitmaakt van de algemene verkoopvoorwaarden.Artikel 1: Preambule

MUSIQUE SHOP is een SAS met een kapitaal van € 37.000 ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van STRAATSBURG (67) onder het nummer SIRET 331 580 902 00012 RCS STRAATSBURG. Telefoon: 03.88.36.33.58, dinsdag tot zaterdag van 10u tot 12u en van 14u tot 19u. Adres: MUSIC SHOP, 5 quai du Général Koenig 67000 STRAATSBURG. Aanbiedingen zijn geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Offertes zijn één week geldig, tenzij anders vermeld. Ondanks onze inspanningen kan een klein aantal van de honderden artikelen op onze site een prijsfout bevatten. U kunt er echter zeker van zijn dat we de prijzen controleren tijdens het verzenden van uw artikel. Als de gecorrigeerde prijs lager is dan de prijs die op de site wordt weergegeven, passen we de laagste prijs toe en sturen we je je artikel. Als de gecorrigeerde prijs hoger is dan de prijs die op de site wordt weergegeven, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en uw bestelling annuleren, tenzij u ervoor kiest om de bestelling tegen de nieuwe prijs te accepteren.

Artikel 2: Producten

Onze aanbiedingen zijn geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Voor producten die niet in onze magazijnen zijn opgeslagen, zijn onze aanbiedingen geldig onder voorbehoud van beschikbaarheid bij onze leveranciers. Fouten of wijzigingen kunnen uitzonderlijk voorkomen. In het geval van onbeschikbaarheid van niet-voorradige producten na het plaatsen van uw bestelling, zullen wij u per e-mail of telefoon op de hoogte stellen na ontvangst van informatie van onze leveranciers. Tenzij u een vervangende oplossing met gelijkwaardige apparatuur wilt, wordt uw niet-beschikbare bestelling automatisch geannuleerd en wordt u terugbetaald als uw bankrekening is gedebiteerd. Alle elementen zoals foto's, grafieken, technische fiches zijn afkomstig van documenten opgesteld door de fabrikanten, verspreid onder hun controle en met hun toestemming. De producten die op de site worden verkocht, voldoen aan de wetten en normen die van toepassing zijn in Frankrijk. Voor de aankoop van producten voor export moet u de specificiteit van de geldende wetgeving in het betreffende land controleren (belasting, aangifte, verboden, enz.) Onze verantwoordelijkheid kan niet worden genomen in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land of het product wordt geleverd, is het aan jou om bij de lokale autoriteiten te informeren naar de mogelijkheden van invoer.

Artikel 3: De bestelling

Controleer de conformiteit van de informatie die u ons verstrekt bij de bestelling, in het bijzonder met betrekking tot het leveringsadres. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele invoerfouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen (vertraging of leveringsfout). In dit verband zijn de kosten voor het opnieuw verzenden van de bestelling voor uw rekening. MUSIQUE SHOP behoudt zich het recht voor om de door de klant verstrekte informatie willekeurig te controleren. Wij kunnen u vragen om ons een bewijs van adres en/of identiteit te sturen voor de validatie van uw bestelling. (het doel is om de realiteit van uw identiteit en woonplaats te verzekeren)
Na deze controle behoudt MUSIQUE SHOP zich het recht voor om de bestelling te annuleren, zonder enige rechtvaardiging, om de veiligheid van online transacties te garanderen.

Artikel 4: Betaling

Je hebt: creditcard, paypal, cheque of bankoverschrijving. In het geval van betaling per cheque, moet deze zijn uitgegeven door een bank die gevestigd is in Europees Frankrijk en vereist een verwerkingstijd van 15 dagen vanaf de inning ervan; een kopie van uw Nationale Identiteitskaart (CNI) is verplicht. Deze termijn kan worden verkort door ons een fotokopie van uw CNI en een bewijs van adres van minder dan 3 maanden te sturen. Uw product wordt naar u verzonden als het beschikbaar is na ontvangst van deze onderdelen. Een bestelling die per bankoverschrijving is betaald, wordt verwerkt na ontvangst van uw betaling, die onmiddellijk wordt geïnd. Beschikbaarheid en levertijden gaan in vanaf de datum van registratie van het betaalmiddel. Bestellingen betaald met creditcard worden direct afgeschreven. Door het bestelformulier te valideren, verbindt u zich ertoe ons te garanderen dat u over de nodige autorisaties beschikt om de door u gekozen betalingsmethode te gebruiken. We verklaren dat de bankkaartgegevens versleuteld zijn met het SSL-protocol en nooit onversleuteld over het netwerk gaan. De betaling wordt rechtstreeks aan CREDIT MUTUEL gedaan via hun online betalingssysteem Cybermut. De betaling is volledig verschuldigd vanaf het moment dat de bestelling is geplaatst. De geïnde bedragen kunnen niet worden beschouwd als een waarborgsom. Een bestelling is afgewikkeld wanneer alle producten zijn verzonden en u de betaling van de producten en uw bijdrage in de verzendkosten volledig heeft betaald. In het geval van niet-betaling, niet-betaling of betwisting, zullen we niet leveren en zullen we uw bestelling niet kunnen honoreren. Wij behouden de volledige eigendom van de te koop aangeboden producten tot de volledige inning van alle verschuldigde bedragen ter gelegenheid van uw bestelling. Vanaf de verzending van de goederen gaat het risico op u over. Zorg daarom voor een goede bewaring van deze goederen.

Artikel 5: Levering


De producten worden bij u afgeleverd op het adres dat u op het bestelformulier heeft aangegeven. Verzendpakketten zijn als volgt onderverdeeld: Metropolitaans Frankrijk: €10,-, vrij van aankopen van €199 plus eventuele verpakkings- en transportkosten.
Bij levering naar het buitenland worden extra belastingen en douanerechten in rekening gebracht bij de klant.
we behouden de uiteindelijke keuze van de vervoerder om u uw pakketten te sturen. Levertijden variëren afhankelijk van de beschikbaarheid van producten in onze voorraden en van onze leveranciers. De op de site aangegeven termijnen zijn slechts indicatief. Dit zijn over het algemeen geconstateerde vertragingen. De beschikbaarheid van producten kan van uur tot uur verschillen. De site wordt dagelijks bijgewerkt. Er kunnen echter variaties optreden. Het doel van deze indicatie is om u te informeren over de beschikbaarheid op D-1 van onze voorraad. Voor leveringsvertragingen van meer dan 15 dagen na verzending: we openen een onderzoek bij de betrokken vervoerder om de locatie van het pakket te achterhalen. Als de goederen worden gevonden, worden ze zo snel mogelijk naar je huis gestuurd. Anders en na het verkrijgen van het door de vervoerder aangegeven verliesrapport, zullen we dit (deze) product(en) opnieuw verzenden of in het geval van permanente onbeschikbaarheid, zullen we de geïnde bedragen terugbetalen volgens de voorwaarden van deze algemene verkoopvoorwaarden.
De leveringskosten van akoestische piano's zijn onderhevig aan speciale prijzen die verkrijgbaar zijn in onze winkel. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op 03.88.36.33.58.
De goederen reizen op risico en gevaar van de klant, die verantwoordelijk is voor het controleren van hun goede staat op het moment van levering.

Artikel 6: Ontvangst van de bestelling

Controleer de uiterlijke staat van de producten bij aflevering. In het geval van een duidelijke afwijking, nodigen wij u uit om deze binnen 48 uur per aangetekende brief met ontvangstbewijs te melden aan de vervoerder en aan Musique shop. Bij het minste probleem bij ontvangst is het essentieel dat u de artikelen bewaart waarin ze aan u zijn geleverd (accessoires, instructies, verpakking en op verpakking inbegrepen). Indien de producten teruggestuurd moeten worden, dient u een verzoek tot terugzending in per gewone post aan "MUSIQUE SHOP, 5 quai du général koenig, 67000 STRAATSBURG" of telefonisch (art.7). Als onderdeel van een postbezorging, als het pakket open en/of beschadigd aankomt, kunt u het accepteren of weigeren. Als u of uw vertegenwoordiger besluit om de goederen in ontvangst te nemen, moet u ervoor zorgen dat u handgeschreven reserveringen invoert door de postbode ernaast te laten tekenen en tegelijkertijd een "verklaring van anomalie" (reglement van het postkantoor) in te vullen. Gelieve dit formulier naar ons terug te sturen, zodat we een onderzoek kunnen openen en indien van toepassing een schadevergoedingsprocedure kunnen starten. Als u of uw vertegenwoordiger de goederen weigert, moet u, naast de handgeschreven reserveringen die moeten worden uitgegeven, de vervoerder vragen het pakket aan ons terug te sturen, voor alle geopende en/of beschadigde pakketten, een "handgeschreven reservering" uitgeven die u op de hoogte stelt op de bon van de bezorger. Na levering heeft u drie werkdagen de tijd om ons hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 7: Retournering van goederen

Stuur een e-mail via het contactformulier of ga naar uw klantaccount, maak bij de bestelling vervolgens een RMA aan, u krijgt in beide gevallen een retour per e-mail om de te volgen procedure uit te leggen. Bepaalde documenten met betrekking tot de zending(en) kunnen aan u worden opgevraagd. U dient daarom in het bezit te blijven van alle ontvangen artikelen (inclusief verpakking) totdat uw klachten volledig zijn opgelost. Bij het retourneren raden we je aan om de originele verpakking van je producten te overpakken. We nemen alleen de geretourneerde producten terug in hun geheel (accessoires, garantiebon, drivers, handleidingen, hoes, enz.) Met hun originele verpakking, de set moet nieuw zijn met een duplicaat van de factuur. De terugbetaling of omruiling gaat ervan uit dat je het product niet hebt beschadigd, of dat je het niet onvolledig hebt geretourneerd. Anders zijn de kosten voor het opnieuw verzenden van het pakket voor uw rekening. Het is aan jou om de waarde van het product, zoals deze blijkt uit de aankoopfactuur, aan te geven en om te zorgen voor een perfecte verzekeringsdekking van de risico's van retournering, in relatie tot de aankoopfactuur. Pakketten reizen onder uw verantwoordelijkheid. De retourzending is voor onze rekening in geval van een fout onzerzijds of niet-nakoming van de levering.

Artikel 8: Herroeping

Wij danken u dat u onze klantenservice vooraf op de hoogte heeft gesteld van uw retour per e-mail naar via het contactformulier of door naar uw klantaccount te gaan, in de betreffende bestelling een RMA aan te maken. Een retour e-mail zal de te volgen procedure uitleggen.

U heeft een herroepingstermijn van 14 werkdagen om de producten die niet bij u passen te melden en op uw kosten te retourneren. Deze termijnen lopen vanaf de dag na ontvangst van het product. Producten die onderworpen zijn aan persoonlijke hygiëne kunnen in geen geval worden teruggenomen. U kunt ofwel een terugbetaling van de geïnde bedragen vragen, ofwel een omwisseling van een bedrag dat gelijk is aan de betaalde bedragen. Retourkosten zijn voor eigen rekening. Volgens de toepasselijke regels inzake intellectueel eigendom zijn kopieerbare producten, zoals software, onderworpen aan persoonlijke en specifieke gebruiksrechten die het kopiëren, openbare distributie en reproductie regelen. U dient daarom de algemene verkoopvoorwaarden van audio- of video-opnamebenodigdheden of software na te leven die voorschrijven de verpakking niet te openen alvorens het retourrecht uit te oefenen, zoals toegestaan door artikel L. 121-20 -2 van de consumentencode.

Retourneren van producten geschiedt onder de volgende voorwaarden:
De herroepingstermijn geldt alleen voor het individu.
Het product mag niet uit de originele verpakking zijn gehaald en de verpakking moet in nieuwstaat zijn. Als het product is gebruikt, wordt de restitutie verminderd met een slijtagetoeslag van ten minste 30%, aangezien het product dan als tweedehands wordt beschouwd en niet als nieuw kan worden doorverkocht aan een andere klant.
Bovendien kunnen bestellingen waarvan de producten "op speciale bestelling" zijn niet geannuleerd of terugbetaald worden omdat we speciaal bij de merken een bestelling plaatsen. De levertijd is daardoor langer. Over het algemeen worden de producten speciaal voor de eindklant vervaardigd.
In het algemeen moet elke terugzending van het product gebeuren op kosten van de klant, die de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor de correcte levering van de goederen in de lokalen van MUSIQUE SHOP. Het is aan jou om de waarde van het product, zoals deze blijkt uit de aankoopfactuur, aan te geven en om te zorgen voor een perfecte verzekeringsdekking van de risico's van retournering, in relatie tot de aankoopfactuur. Pakketten reizen onder uw verantwoordelijkheid.
Houd er rekening mee dat een voorafgaande retourovereenkomst essentieel is, elk pakket dat zonder toestemming wordt geretourneerd, wordt systematisch geweigerd en de heen- en terugzendingskosten worden aan u gefactureerd.
Er kan niet rechtstreeks in onze winkel worden geretourneerd.
In het geval van weigering van levering, zijn de verzendkosten van de retourzending voor rekening van de klant en in mindering gebracht op de terugbetaling van de bestelling (vast tarief: € 45)
Uw verantwoordelijkheid wordt alleen aangegaan met betrekking tot een eventuele waardevermindering van de goederen als gevolg van andere manipulaties dan die welke Musique Shop nodig heeft om de aard en de goede werking van de goederen te verzekeren.
De herroepingstermijn kan in geen geval van toepassing zijn indien de facturatie op naam van een onderneming is opgesteld.

Artikel 9: Garanties

Wij nodigen u uit om direct contact op te nemen met onze after-sales service.Producten gekocht op onze site genieten van de fabrieksgarantie. De fabrieksgaranties zijn over het algemeen twee jaar, onderdelen en arbeid. In het geval van een storing tijdens de garantieperiode, worden de reparaties gratis uitgevoerd door het nationale netwerk van technische centra, stations of instanties die door de fabrikanten zijn goedgekeurd. U moet de aankoopfactuur bewaren om van de garanties te genieten. De teruggave wordt uitgeoefend volgens de voorwaarden van artikel 7.
Artikel 10: 30 dagen tevredenheidsgarantie

Naast de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen, biedt Musique Shop de consument ook een tevredenheidsgarantie gedurende de volgende 16 dagen. De klant kan de ontvangen goederen dus binnen 30 dagen aan ons retourneren, zonder opgaaf van reden. De termijn begint te lopen na volledige ontvangst van de goederen.
Retourkosten zijn voor rekening van de klant.
De klant kan de terugbetaling binnen de eerste 14 dagen aanvragen. Vanaf de 15e dag gaan we over tot een omruiling van het product tegen een gelijkwaardige prijs of u kunt een aankoopbon vragen ter waarde van deze. Wij kunnen in geen geval worden verplicht tot terugbetaling van de bedragen die zijn ontvangen na de wettelijke herroepingstermijn.
Deze garantie is niet van toepassing op op maat gemaakte producten (flycase, ...), software, producten onderworpen aan persoonlijke hygiëne (riet, mondstuk, ...), verbruiksartikelen (snaren, kabels, ...) en geluidskaart.

Artikel 11: Belastingen en export

Bestellingen worden gefactureerd inclusief alle belastingen (TTC) plus eventuele verpakkings- en transportkosten.
Bij levering naar het buitenland worden extra belastingen en douanerechten in rekening gebracht bij de klant.
U heeft alleen recht op terugbetaling van de Franse btw die overeenkomt met het (de) bestelde product(en) als u voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor belastingteruggave. We weigeren elk verzoek om belastingteruggaaf dat niet voldoet aan de voorwaarden die zijn gespecificeerd door de douanediensten. Elk verzoek met betrekking tot de belastingteruggave en/of intracommunautaire btw moet worden gedaan na facturering van het product/de producten die ernaar verwijzen. Neem voor elke bestelling buiten Frankrijk contact met ons op via 03,88,36,33,58.

Artikel 12: Juridische mededelingen & verantwoordelijkheden

In overeenstemming met de Franse wet "Informatique et Liberté" n°78-17 van 6 januari 1978, hebt u het recht op toegang tot en rectificatie van uw gegevens en kunt u dit recht uitoefenen door een brief te sturen naar het volgende adres: Bedrijf MUSIQUE WINKEL, marketingafdeling – 26 rue de l'industrie 67400 Illkirch. Afhankelijk van uw gemaakte keuzes bij het aanmaken of bekijken van uw account, kunt u aanbiedingen van ons bedrijf ontvangen. Als u dit niet meer wilt, kunt u ons dit op elk moment vragen via uw klantengedeelte of door ons te schrijven. Elk geschil waartoe de bestelling aanleiding kan geven, zal in wezen worden beheerst door het Franse recht (voor vormregels, zoals regels van inhoud). Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard of als zodanig worden verklaard krachtens een wet, een verordening of na een definitieve beslissing van een bevoegde jurisdictie, behouden de overige bepalingen al hun kracht en strekking.

Sectie 13: Diversen

We herinneren u eraan dat het verstandig is om de persoonlijke gegevens in de gekochte producten op te slaan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies van gegevens, bestanden of schade als gevolg van uw nalatigheid bij het maken van deze back-up. Hypertekstlinks kunnen verwijzen naar andere sites dan die van MUSIQUE SHOP. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele niet-naleving door deze sites van de geldende wettelijke of reglementaire bepalingen. Voor elk probleem kunt u contact opnemen met de beheerders van de betreffende site.

Artikel 14: Elders goedkoper!  

Heb je het op een andere site of in een andere winkel goedkoper gevonden? Aarzel niet ons te contacteren ofwel telefonisch op het nummer 03.88.36.33.58, van dinsdag tot vrijdag van 10u30 tot 12u30 en van 14u tot 18u en op zaterdag van 11u tot 12u30 en van 14.00 uur tot 18.00 uur, of per e-mail door hier te klikken.

We zullen waar mogelijk de beste prijs berekenen die we kunnen doen.

Wij vragen u vriendelijk om de link van de website naar ons door te sturen.

Sectie 15: Bemiddeling

Om uw geschillen te beslechten, moet u ons eerst een schriftelijke klacht sturen via onze helpdesk in uw klantenaccount of per post naar:

Muziekwinkel
industriële straat 26
67400 Illkirch

Als u een maand later niet tevreden bent, kunt u contact opnemen met de CM2C-bemiddelingsdienst, https://www.cm2c.net/.
of per gewone post (voeg uw e-mail, uw telefoon en de schriftelijke klacht toe) naar: CM2C - 14 rue saint Jean - 75017 Parijs.industriële straat 26
67400 ILLKIRCH
open van 10u tot 12u en van 14u tot 19u van dinsdag tot zaterdag
Telefoon. 03,88,36,33,58